Lagarnas Anda

/lagarnas-anda.jpg

Lagarnas anda är en kraftfull pamflett mot nedmonteringen av psykiatrin i Sverige. Författaren Pär Eliasson har i flera decennier med skärpa kritiserat vad han anser vara baksidorna, ja, ibland förljugenheten i vår mentalvård. Olika våldsdåd har inträffat med psykiskt sjuka som gärningsmän. Men, menar Eliasson, det är behandlarna som skall ställas till svars: ”Det skulle avslöja bristerna i lagstiftningen.” Lagarnas anda innehåller tidningsartiklar från åren 1996-2004 tillsammans med en inledning och en avslutande eftertanke. Eliasson är ute i ett angeläget ärende och hans partitagande för de svaga är tydligt.

- Jan Bärmark
- Professor i vetenskapsteori vid Göteborgs Universitet