Schizofreni

/spegel-rubrik.jpg

/bergman_schizofreni.jpg

BERGMANS FILM OM SCHIZOFRENI

/karins-bindestreck-ok.jpg

FREUDS LÄRA LÄKER INTE SCHIZOFRENI/drmentia-praecox.jpg

/sigmund-freud-1.jpg
/freud-tyska-mittbena.jpg
Ovanstående definition av diagnosen schizofreni är en översättning från det tyska språket  till svenska av psykiatern Poul Bjerre och återfinns i Sigmund Freuds bok om Psyko-Analysen. I boken berättar Freud själv vilka uppgifter som hänvisas till psykoanalysen. Som framgår av nedanstående kopia ur boken hävdar Freud att psykiatrin kan delas i två delar: Den ena hälften består av neuroser och den andra av organiska faktorer.
/rattstavat-ursprung.jpg
Freud var på förslag till nobelpriset i litteratur 1936. Men Svenska Akademien var helt enkelt inte rätt forum för en värdering av ”Freuds betydelse för mänskligheten.” Däremot fann man att han i sin grundläggande drömtydning lagt stoffet till rätta på systemets ”Prokrustesbädd.” (Espmark: Litteraturpriset.)
    På Freuds Prokrustesbädd lades Christopher Varian i Oxford den 21 augusti 2010. ”Mr Varian was beheaded”, när ”Gud sa åt honom att döda sin chef.”
    På Freuds Prokrustesbädd lades också Isabella i Bålsta på eftermiddagen den 10 juli 2015. Hennes fader som dödade henne, hade på förmiddagen varit på besök på Akademiska sjukhusets psykiatriska klinik.
(Se Affischer: Det femte inseglet.)

 

SCHIZOFRENI ÄR INGEN DANS PÅ ROSOR FÖR ALIENISTEN E B STRAUSS

/140-000-schizofrena.jpg
Fruktansvärt 1.
Enligt tyska medier lider den 28-årige man som knuffade ner svenska Amanda framför ett tunnelbanetåg i Berlin av paranoid schizofreni. Det skriver Aftonbladet den 27 januari 2016.
  ”Man måste ju fråga sig varför den här mannen inte stoppats tidigare”, sa Berlins inrikesminister Frank Henkel i går.
Fruktansvärt 2.
Anders Behring Breivik som i Oslo och på Utöja dödade 77 människor lider av paranoid schizofreni. Det fastslår rättspsykiatrikerna Torgeir Husby och Synne Sörheim i en 243 sidor lång rapport.   
  Enligt VG:s källor insjuknade han redan i 16-årsåldern. Därefter förvärrades sjukdomen för fem år sedan innan den slog ut fullständigt förra året. (AB 29.11.2011.)

 

/ostenfeld-portratt.jpgOSTENFELD OM SCHIZOFRENI

Ib Ostenfeld har med utgångspunkt i hallucinationer och vanföreställningar beskrivit en patient som är så typiskt schizofren, att beskrivningen kan utgöra ett exempel på det som vi talar om.
    En yngre, rätt intelligent man ”har under några år hört flera röster tala till sig från yttervärlden, i synnerhet en närmare angiven man och kvinna.” Han anser sig hallucinera hela dagen. Han avbryts i sin normala tankegång eftersom `tankar tvingas på honom´, som han uttrycker det. Händelserna uppfattas som ´fullständigt verkliga´ och han reagerar irriterat och svarar ofta rösterna med vredgade utrop ...
    Och Ostenfeld drar dessa slutsatser:
    Man lägger i denna sjukdomsbild märke till följande drag. 1. Full evidens råder beträffande rösternas realitet. 2. Rösterna representerar en annan verklighet än den övriga verkligheten. De kommer utifrån, projiceras utåt och är inte ”inre” röster. 3. De har personlig karaktär, de behandlar hans privatliv och infinner sig så snart han ska träffa personliga beslut, smak eller stora. 4. Sekundärt medför hallucinosen hallucinatoriska vanföreställningar. 5. Det kritiska sinnet har så tillvida bevarats, som att han tydligt skiljer mellan den ena och den andra formen av verklighet.
    Orsakerna till schizofrenierna är inte kända.
    Skandinavisk psykiatri har av tradition betraktat schizofrenierna som sjukdomar, och deras orsaker kan följaktligen beskrivas utifrån den modell som Mogens Fog har uppställt för kroppssjukdomarnas orsaksfaktorer.