Hem

Altruist-Akademins uppgift är att bekämpa det våld som är en följd av att de egentliga sinnessjukdomarna inte behandlas med medicinska metoder.
   På 1950-talet började medicin användas för att behandla den svåra sinnessjukdomen schizofreni, som är förknippad med aggressivitet och våld, skriver SBU. (Statens beredning för medicinsk utvärdering.) En behandling som utsattes för kritik av patientföreningar och forskarsamhället. När medicineringen upphörde och de schizofrena patienterna istället behandlades med Freuds psykoanalys, ökade våldet.
   Psykoanalysen, den behandling som psykiatern Bror Gadelius kallar en katolsk biktmetod, måste överges!

 

Delta i kampen mot våldet!
Bli medlem i Altruist-Akademin!
Medlemsavgiften är 100 kr/år
E-post: perulen@altruisten.se
Ordförande: Jan-Erik Ronneback

MINA KONTAKTUPPGIFTER
Pär Eliasson
Ronnebyvägen 79
372 76 Hallabro
Tel. 076-628 43 00
E-post: perulen@altruisten.se