Sot och straff

 

/bok-4.jpg

Pär Eliassons skrift riktar fokus mot våldsbrott och mord begångna av psykiskt sjuka eller som man inom psykiatrins numera ”avmedikaliserade” terminologi säger: psykiskt störda individer. Han  upprörs med rätta över att barn och andra helt oförskyllt kan bli offer för psykotiska våldsverkare. Bakgrunden kan vara att den psykiskt störde efterföljer en upplevd befallning att likt Abraham offra sitt barn för att visa lydnad för Guds befallning.
Nils O. Sjöstrand
Professor emeritus, Medicine jubeldoktor, Fil kand och Leg läkare.

Pris SEK 95:- Betalning mottages över Swish Tel. 076-628 43 00 Uppge B4 i meddelanderutan i Swishformuläret när du betalar över Swish.