Mardrömmen

MARDRÖMMEN

/mardrommen-bast.jpg

Recension av Mardrömmen BTJ:s sambindningskatalog
Författaren är mycket kritisk mot ”falska profeter”, som vilseleder och hindrar svårt psykiskt sjuka människor att få en korrekt behandling. Detta har i många fall lett till att allvarliga brott begåtts
Det är främst psykoanalysens anhängare som inte läst sin Freud korrekt och med nästan religiös fanatism vägrar inse vetenskapliga fakta och resultat. Förutom att Socialstyrelsen och sjukvårdsansvariga politiker blivit ledda bakom ljuset tillåts ej massmedia ha en kritisk inställning. Religionen har segrat över vetenskapen i dagens psykiatri, anser författaren, som under flera år framfört kritik men ständigt blivit stoppad.
Detta trots en väl genomtänkt argumentation, grundlig litteraturgenomgång samt redovisning av autentiska fall som p. g. a. underlåten behandling haft tragisk utgång. Stilen är, liksom i tidigare verk av författaren (t ex Freud och hans lärjungar, 1999), klar och koncis utan tyngande facktermer och kan med god behållning läsas av intresserad allmänhet.
Göran Linderoth. Överläkare, specialist i allmän psykiatri och rättspsykiatri