Andarnas Lag

/andarnas-lag.jpg

Lektörsomdöme och kommentarer

I BTJ:s sambindningskatalog fanns en rättelse som löd: I häfte 12, 2005 erbjöds Andarnas lag av Peter Perul. Av recensionen kan man få intrycket av att boken innehåller tidningsartiklar från åren 1996-2004, fast det i själva verket rör sig om tidskriftsartiklar från 1973-1981. Artiklarna är kommenterade i efterhand av författaren.
    Recension: Författaren har varit mentalskötare och har genom åren skrivit många kritiska artiklar om sakernas tillstånd inom mentalvården. [...] Författaren visar ett mycket starkt engagemang för sin sak. Han skriver om våldet på mentalsjukhusen och utanför med mentalpatienter som utövare, och hur det påverkats av olika vårdideologier. Nedrustning av psykvården tas upp och vad konsekvenserna kan bli. Han ifrågasätter psykoterapi med schizofrena patienter och polemiserar medicinering kontra psykoterapi. -
    (Kommentar: I sin recension av min bok Freud och hans lärjungar skriver överläkare Göran Linderoth: Sigmund Freud angav mycket tydligt vid vilka psykiska tillstånd psykoanalys skulle tillämpas. Han ansåg att schizofreni var en obotlig sinnessjukdom, där psykoterapi av analytisk form var direkt olämplig. Freuds uppfattning har under många år förtigits av psykoanalysanhängare. Svårt sjuka människor erbjuds felaktigt psykoanalys med katastrofala följder. Flera har gjort sig skyldiga till mycket allvarliga brott, som kunnat undvikas om de bara fått korrekt medicinsk behandling.)
   - ett synnerligen angeläget budskap med syfte att skapa debatt. Det kanske förklarar delvis det förenklade, onyanserade och begränsade sättet att beskriva psykoterapin på. Bokens styrka ligger därmed inte i frågan om psykoterapi, men väl i viljan att medverka till att samhället tar ansvar för psykvården på ett sätt som inte sker idag.
    - Airi Kärkkäinen Karlsson